A Közintézményről

A Természeti Park tevékenységét, a Horvát Kormány, Közintézmény alapításáról szóló Rendeletével (96/99 sz. Narodne novine – Közlöny) megalapított Közintézmény irányítja – vezeti, és közvetlen a Környezet, és Természet Védelmi Minisztérium az illetékes minisztérium.

A Közintézmény tevékenysége magába foglalja a Természeti park védelmét, fenntartását, karbantartását, és fejlesztését, a Park, jelentős, jellegeinek, és szerepének megóvása, a természetes folyamatok zavartalan lefolyása, és a természeti javak fenntartható használata, valamint a védett területen a feltételek, és a védelmi intézkedések felügyeletének levezetése céljával.

A közintézmény illetékes szervei: Igazgató tanács, igazgató, szakvezető. Az igazgató tanács vezeti a Közintézményt, és öt, a miniszter által kinevezett, tagból áll. A Közintézmény ügyvitelét, a miniszter által négy évre kinevezett igazgató szervezi és vezeti. A Közintézmény szakmai munkáját az igazgató javaslatára, az Igazgatói tanács által négy évre kinevezett szakvezető vezeti.

A Papuk Természeti Park Közintézmény Igazgató tanácsának tagjai:

  1. Irena Relić, elnök
  2. Tanja Šinko, tag
  3. Mirko Mališ, tag
  4. Matej Begić, tag
  5. Anita Lovreković, tag