A Parkról

Kelet Horvátország – Szlavónia – fő jellege az alföldi síkság, nagy megművelt területekkel. Ezekből a valamikor Pannontenger fenekét képező, síkságokból hegyek emelkednek ki majdnem ezer méter tengerszint feletti magasságba. Egyike ezek a hegyek közül a Papuk, Szlavónia legszebb hegye.

Horvátország képviselőháza, a Szábor (Sabor- Országgyűlés), rendkívüli geológiai és biológiai sokfélesége, értékes kultút-történelmi öröksége véget,OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1999. április 23.-án meghozta a Papuk Természeti Parká kinyilvánításról szóló törvényt. A Papuk Természeti Park tevékenysége a Park védelmére, megóvására, és az alapvető természeti-, és kultúrértékek népszerűsítésére irányulnak.

Papuk Természeti Park térségben, a Papuk hegy legnagyobb részét, és Krndija hegy egy részét foglalja magába, és általában ÉNY-DK irányban hízódik. Papuk Természeti park 336 km2 területen terül el, és közigazgatásilag két megye „Požeško-slavonska županija“ (Pzsesko-szlavonszka– Pozsega-szlavón megye), „Virovitička-podravska županija“ (Viroviticska-podravska zsupánija – Verőce-drávamenti megye) megyék területén helyezkedik el. Papuk Természeti Park területén a következő járások, és városok vannak: Kaptol, Velika, Brestovac (Bresztovác), Kutjevó város, (Pozsega-szlavón megye), és Voćin (Votyin), Čačinci (Csácsinci), Orahovica város (Verőce-drávamenti megye).

Papuk, és Krndija hegyek a szlavóniai, pannonsíkság központi földrajzi elhelyezkedésű, szlavón hegységhez tartoznak. Habár a szlavón hegységek nem magasabbak 1000 méternél, a jelenlétük a tájban nagyon szembetűnő, tekintettel arra, hogy a környező alluviális síkság átlagosan mindössze 100 m tszfm-on fekszik, és a hegyek pedig ezek felet csak 100 m-re emelkednek ki. A hegyek kimondottan erdei területek, és ép ez az, ami megkülönbözteti, és kiválasztja a hegyeket a környező tájból, és ezért kelet Horvátország domborzatának legmarkánsabb jellegei. Az eredeti erdők jól meg vannak őrizve, és különösen értékesek a pannon bükkfaerdők, és a magasabb vidékeken közönséges jegenyefenyő erdők.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA Természeti Parkon belül vannak olyan területek, amelyek a park egyéb részeitől magasabb fokon védettek. Egyes területek a különösen védet területek státuszát, a szokatlan, mint a térségben, régióban, mint az országban is, vagy még szélesebb kőrben egységes megjelenésük végett kapák. Különösen védet térségek a: Rupnica geológiai természeti emlék, Jankovác parkerdő, Sekulinačke planine (Szekulinacske planine- Szekulináci hegyek), különös erdei növényzet rezervátuma, Dva hrasta (Két tölgy) természeti emlék, Stanište tise (Sztaniste tisze – tiszafa élőhely) Pliš-Mališčak-Turjak-Lapjak (Plis-Malistyák-Turják-Lapjak) különös, virágtudományi (florisztikai) rezervátum.

A Természeti Park területe Horvát Köztársaság ezen a részén geológiailag a legváltozatosabb térség. Az európai, és világi értékes geológia örökségek megóvására irányuló kezdeményezések nyomán egyesületeket hoztak létre, mint a: Európai geoparkok hálózata (ENG), valamint a Világ geoparkok hálózata (GGN). Papuk Természeti Park 2007-ben tagja lett az idézett egyesületeknek, mint az első ilyen horvátországi park.