Szervezeti felépítés

Papuk Természeti Park Közintézmény belső szervezeti felépítése, a munkák leírása, és a belső szervezeti egységek működésének módja, a Közintézmény Belső Szervezeti Felépítéséről, és Működéséről szóló Szabályzatban van megfogalmazva. A Papuk Természeti Park Közintézmény szervezeti egységei a következők:

Igazgatói hivatal

Az igazgatói hivatalban az adminisztrációs, és szakmai munkákat az igazgató részére, protokolláris ügyeket, közmédiával kapcsolattartó ügyeket, az állami hatóságokkal, és helyi önkormányzatokkal, valamint egyéb jogi, és természeti személyekkel való kapcsolattartási ügyeket, az igazgatónak intézett postai küldemények átvételének, és rendezésnek ügyleteit, a bizalmas levelek nyilvántartásának, és archiválásának ügyeit, valamint egyéb az igazgató tevékenységével kapcsolatos adminisztrációs munkákat bonyolítják. Az igazgatói hivatal, egyéb adminisztrációs, személyzeti, jogi, pénzügyi, könyvviteli, és számviteli munkákat is végez.

A hivatal működésére az utasításokat az igazgató adja.

Igazgatói: Alen Jurenac, mag. ing. arg. E-mail: ravnatelj@pp-papuk.hr  Tel.: 034-313-004 Mob.: 098-568-750

A Közintézmény titkárnője: Anita Lovreković, dipl.iur. E-mail: tajnistvo@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-004 Mob.: 099-260-1274

A számviteli osztály vezetője: Anica Došen E-mail: racunovodstvo@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 098-136-7500

Természeti Park, védelmi, fenntartási, megóvási, és használat népszerűsítési szakszolgálata

A Természeti Park védelmi, fenntartási, karbantartási, megóvási, és használat népszerűsítési szakszolgálata, a vagyon és egyéb védelemre, fenntartásra, karbantartásra, megóvásra, és a Park használatára irányuló szakmunkákat végez, de különösen a védelem, fenntartás, karbantartás, megóvás, használat, és a Természeti Park használatának népszerűsítési programának kidolgozása, valamint a program levezetése, a táj állapotának, az élő, és nem élő világának követése, a Természeti Park védelmére irányuló befektetésekről gondot visel, és a fenntartás, megóvás, és a Park használata, valamint egyéb megfelelő szakmunkákat végez.

Szakvezető: Goran Radonić, dipl.ing.geol. E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-028 Mob.: 098-497-561

Szaktanácsadó: Goran Pavić, dipl.ing.geol. E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029 Mob.: 098-497-562

Természetvédelmi szolgálat

A Természeti Parkban a természetvédelmi szolgálat, a Természetvédelmi Törvény, és a Papuk Természeti Park Belső Rendjéről szóló Szabályzattal kapcsolatos felügyeleti munkákat végezi.

A felügyeleti munkák lebonyolítása végett, a szolgálat megfelelő közigazgatási eljárásokat bonyolít, és törvénnyel előrelátott intézkedéseket foganatosít azon személyek ellen, akik megszegik a Természetvédelmi Törvényt, vagy a Belső rendről szóló Szabályzat előírásait. A természetvédelmi szolgálat keretében tűzvédelmi munkákat is végeznek. Úgyszintén a természetvédők saját munkakörükben együttműködhetnek más szervezeti egységekkel.

Fő Természetvédő: Gordana Kukić, dipl.oec. E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-029 Mob.: 098-363-681

Természetőr: Časlav Sikora E-mail: caslav.sikora@pp-papuk.hr  Mob.: 098-363-341

Természetőr: Stjepan Gal E-mail: stjepan.gal@pp-papuk.hr  Mob.: 098-416-230

Természetőr: Danijel Majstorović E-mail: danijel.majstorovic@pp-papuk.hr  Mob.: 098-363-342

Természetőr: Miroslav Mesić E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 098-416-530

Természetőr: Maja Jurlina E-mail: maja.jurlina@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 099-273-1064

Műszaki szolgálat

A műszaki osztály a létesítmények, és felszerelések, karbantartási szakmai és technikai munkákat végeznek, a járművek, és felszerelések karbantartását, a Papuk Természeti Park Közintézmény illetőségébe tartozó utak karbantartását, és más műszaki munkákat, és a Közintézmény hivatalos helységei, és meghatározok közterületek tisztítását, és takarítását, is végzik.

Műszaki osztály vezetője: Milan Uglješić E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 098-465-660

Az ösvények, utak és épületek karbantartásra megbízott dolgozó: Željko Blažević E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Tel.: 034-313-030 Mob.: 098-363-682